Dokumenty

Wymagane dokumenty w procesie wyceny.

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych w procesie wyceny poszczególnych rodzajów nieruchomości. Stanowią one podstawę do określenia stanu prawnego, techniczno – użytkowego oraz innych cech wpływających na wartość wycenianej nieruchomości. Dokumenty te stanowią również wymagane załączniki do sporządzanych operatów szacunkowych.

Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania wymienionych poniżej dokumentów w celu przeprowadzenia wyceny. Istnieje jednak możliwość pozyskania odpowiednich dokumentów z właściwych urzędów przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nadmieniamy, że poniżej przedstawione dokumenty są niezbędnymi w pierwszym etapie wyceny,  a w zależności od informacji pozyskiwanych w dalszych etapach może zaistnieć konieczność pobrania dodatkowych dokumentów.

Lokal mieszkalny:

a) lokal stanowiący odrębną własność
– akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości
– aktualny wypis z rejestru gruntów, lokali i kartoteki budynków
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– plan lokalu
– mapa ewidencyjna
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
– aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własnościowym prawie do lokalu
– aktualny wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
– plan lokalu
– mapa ewidencyjna
– aktualny odpis z księgi wieczystej (jeśli dotyczy)

Lokal mieszkalny w budowie

– przedwstępna umowa sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
– aktualny wypis z rejestru gruntów
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– pozwolenie na budowę

Dom mieszkalny

– aktualny wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– mapa ewidencyjna
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– pozwolenie na budowę
– pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania

Dom mieszkalny w budowie

– aktualny wypis z rejestru gruntów
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– mapa ewidencyjna i zasadnicza
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
– pozwolenie na budowę
– projekt techniczny z parametrami technicznymi budynku
– kosztorys

Działka niezabudowana

– aktualny wypis z rejestru gruntów
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– mapa ewidencyjna i zasadnicza
– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

Nieruchomość komercyjna

– wykaz dokumentów ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zlecenia.

„AKTIVA VALORA” Wycena i obsługa nieruchomości
Aleksandra Szewczyk
Ul. Rojna 58 lok. 82
91-134 Łódź

NIP : 7251377651
REGON : 100667913

TEL.  (+48) 601880632
E-MAIL : aktiva.valora@wp.pl